wtorek, 9 czerwca 2015

Niezawisłość, Panel i Telefon

Dziasiaj zapowiedzi i ogłoszenia.
 
Po pierwsze:
Na XV Konferencji Naukowej "Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo", w panelu sekcji prawnej z tematem przewodnim: "Stabilność prawa jako wartość", wygłosiłam referat pt.

"Niezawisłość sędziego cywilisty w kontekście stabilności prawa"

Poinformuję niezwłocznie, jak będzie opublikowany i zostawię egzamplarz publikacji w bibliotece krakowskiego sądu (siedziba sądow rejonowych i okręgowego).
W zakresie nie kolidującym z licencją wydawcy, przytoczę tezy wystąpienia w jednym z kolejnych postów.

Po drugie:
Planuję panel dyskusyjny, podzielony na 6-8 tematów, ktory odbędzie się w pażdzierniku lub na przełomie pażdziernika - listopada br w murach Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
 
Chcę, aby, w miarę możliwości, panel objęty był ramami programu samodoskonalenia sędziów.
Gdyby ktoś z szanownych czytelników mógł podzielić się ze mną uwagami i informacjami wspierającymi tę inicjatywę, (włączenia panelu w ww ramy), to - niezależnie od informacji ktore sama pozyskuję - byłabym zobowiązana. Uwagi oparte na doświadczeniach będą szczegolnie mile widziane.
 
Jednocześnie, ponieważ panel, ze względow i merytorycznych i organizacyjno-logistycznych, będzie mógł  objąć ograniczoną liczbę uczestników, jeśli ktoś z sędziow czytających blog już wie, że będzie chciał wziąć udział w panelu, proszę o informację. Nie ukrywam, że pierwszeństwa chcę udzielić sędziom z Krakowa, z którymi przeprowadzałam wywiady - jednak jeśli sędziowie z innych miast Polski zechcą się przyłączyć, proszę o sygnał.
 
Chodzi o sędziów sądów rejonowych i okręgowych, wydziałow cywilnych i gospodarczych, także odwoławczych. Namiary swoje podaję poniżej.
 
Po trzecie:
Jestem w końcówce wywiadów przeprowadzanych z sędziami w sądach krakowskich. Jednak to, co usłyszałam od sędziów, jest tak wartościowe, że żal mi nie wyczerpać wszystkich możliwości posłuchania jeszcze choćby kilku, kilkunastu, a jak tak się zdarzy, to i kilkudziesięciu sędziów.
 
Dlatego proszę o kontakt tych sędziów z Krakowa, z którymi jeszcze nie rozmawiałam oraz sędziow z innych miast Polski, jeśli chcą mi udzielić wywiadu. Standardowy czas wywiwadu, w którym się zmieszczę, to 20 minut. Jednak wielu sędziow miało do powiedzenia wiele więcej i wtedy granicą czasu wywiadu jest wyłącznie wola sędziego i to, ile zechce mi powiedzieć, odpowiadając na moje pytania. Dla pokazania skali: najdłuższe wywiady to 3 i 6 godzin (ciągiem) oraz 3 dni (w odcinkach).
 
Jeśli chodzi o wywiady z Małopolski lub z Warszawy, Poznania, Wrocławia - mogę przyjechać osobiście na spotkanie. Jednak możliwy jest także wywiad telefoniczny. Jeszcze takich nie przeprowadzałam i wolę spotkanie tete a tete, ale dlaczego nie zaeksperymentować? W takiej sytuacji będę jednak potrzebowala zgody sędziego na potwierdzenie jego tożsamości, poprzez podanie przez niego numeru stacjonarnego do gabinetu w sądzie oraz do sekretariatu, celem potwierdzenia, że osoba, z któą rozmawiam, to sędzia. A nie na przykład Minister Sprawiedliwości;)
 
Tutaj także chodzi o sędziów sądów rejonowych i okręgowych, wydziałow cywilnych i gospodarczych, także odwoławczych. Namiary swoje podaję poniżej.
 
Aby umożliwić ewentualne zgłoszenia do panelu (wiadomość druga) lub do wywiadu (wiadomość trzecia), podaję dane kontaktowe (proszę się nie kontaktować za pośrednictwem komentarzy do bloga):
 
oraz
tel. 501 124 751
 
p.s. adresowane do nie-sędziów:
Uprzejmie proszę osoby nie będące sędziami lub pracownikami wymiaru sprawiedliwości, o niewykorzystywanie tych danych - w szczegolności uprzejmie informuję, iż nie udzielam porad prawnych via telefon lub e-mail i nie zajmuję się, w ramach mojej aktualnej pracy naukowej, przypadkami konkretnych spraw sądowych, w tym także z punktu widzenia stron tych postępowań.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Podpisz się nickiem, ktorego będziesz później stale używać - to ułatwia dyskusję.